เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
info เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลดเทศบาลตำบลนาทัน
1.ใบลา
2.แบบฟอร์มคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา
3.แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานนอกเวลา
4.ตัวอย่างการกรอกใบขออนุญาตใช้รถยนต์
5.ตัวอย่างการกรอกใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
6.แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์
7.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
8.แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
9.ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน คกก.จัดซื้อจัดจ้าง