เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 164
เดือนนี้ 8,073
เดือนที่แล้ว 14,991
ทั้งหมด 57,538

group คณะผู้บริหาร
นายฤกษ์รุต ดีประวี
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0951792137
นายฤกษ์รุต ดีประวี
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0951792137
นายบุญทาน โถนารัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0856969326
นายบุญทาน โถนารัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0856969326
นายพรมมา โถนารัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0980941879
นายพรมมา โถนารัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0980941879
นายสมเพชร โถนารัตน์
เลขานุการนากยกฯ
โทร : 0801817993
นายสมเพชร โถนารัตน์
เลขานุการนากยกฯ
โทร : 0801817993
นายธนชัย ศรีวงษ์ออน
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 0864557608
นายธนชัย ศรีวงษ์ออน
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 0864557608
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร