เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
โทร : 0896823232
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 0951803395
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0956644787
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0624598796
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
โทร : 0934781267
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0638871423