เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทันและนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างภาษีป้ายประปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
photo การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลนาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ประมวลจริธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
photo การรับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดกาฬสินธุ์ 2559-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ราคาประเมินโฉนด-ทต.นาทัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบสำรวจความพึงพอใจ