ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( สายบ้านนางรินดา ) บ้านโจด ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง